-

Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de devolució de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l'Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas de canvi de data de celebració, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra al mateix any i no es guardaran per a la següent temporada.

Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. No és possible la substitució d'un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l'Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.

-